Daily weaving practice 2023

Het derde jaar van de dailies!

Voor de eerdere edities zie:

* betekent dat het werk klaar is